นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์

นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์

กรรมการ

วุฒิการศึกษา
  • Master of Business Administration - Finance มหาวิทยาลัยอิลลินอย เออร์แบนา-แชมเปญจน์, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน

บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ตำแหน่ง: กรรมการ

พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

ก.ค. 2564 - ต.ค. 2564

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง: กรรมการ

2562 - ก.ค. 2565

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง: เลขานุการบริษัท

2562 - พ.ค. 2565

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

2561 - 2562

บริษัท บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารการเงิน

2554 - 2561

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์