ผู้ถือหน่วยทรัสต์

ณ วันที่ 05 มีนาคม 2567

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 05 มีนาคม 2567

ลำดับ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์
จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 91,183,800 20.41
2 สำนักงานประกันสังคม 45,122,400 10.10
3 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 29,286,000 6.56
4 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 23,333,300 5.22
5 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 18,361,000 4.11
6 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,810,400 3.32
7 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,641,300 3.28
8 มหาวิทยาลัยมหิดล 11,387,400 2.55
9 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 8,110,100 1.82
10 ธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน) 6,563,000 1.47
11 กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล 6,403,200 1.43
12 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 6,173,400 1.38
13 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 6,070,000 1.36
14 นายธนพงษ์ ยงพิพัฒน์วงศ์ 5,320,000 1.19
15 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ 5,061,400 1.13
16 นางนุชรา วยากรณ์วิจิตร 4,940,500 1.11
17 นายวัฒนะ เฮงเกียรติศักดิ์ 4,600,000 1.03
18 บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 4,557,800 1.02
19 นายวิชา สกุลดีเลิศ 4,366,000 0.98
20 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3,955,300 0.89
21 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3,912,600 0.88
22 นายอนุสรณ์ ศิวะกุล 3,562,700 0.80
23 นายเดชพงศ์ กาญจนลักษณ์ 3,000,000 0.67
24 บริษัท โลฟิส (ไทยแลนด์) จำกัด 2,871,400 0.64
25 นายธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ 2,860,000 0.64
26 นายปริญ สุพรประดิษฐ์ชัย 2,805,300 0.63
27 น.ส. รัตติยา ติรพงศ์พร 2,379,500 0.53
28 กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม 2,330,000 0.52