ปี 2564

อาคารซันทาวเวอร์สตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพและอนามัยภายใต้การแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคติดต่อ COVID-19

ซึ่งยืนยันได้จากรางวัลสถานประกอบการ สำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการ (ไม่ใช่โรงงาน) ประเภทขนาดใหญ่ ผ่านมาตรฐานการดูแลสถานประกอบการจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากกรมอนามัย และรางวัลอาคารที่โดดเด่นด้านความปลอดภัยระดับ Gold ในโครงการ BSA Building Safety Awards 2021 จากกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลผู้เช่าในอาคาร นอกจากนี้ทางอาคารยังให้ความร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อเป็นหนึ่งในจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อีกด้วย

ปี 2562

อาคารซันทาวเวอร์สได้รับรางวัล อาคารอนุรักษ์พลังงาน ระดับดี จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย (BBA Building Safety Award 2019) ระดับ Platinum จากกระทรวงมหาดไทย

ตัวเลขสำคัญ

ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 2/2566

อัตราการเช่าพื้นที่
84.63
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
79.53

รายละเอียดโครงการ

โครงการซันทาวเวอร์สตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ ฝั่งเหนือของกรุงเทพมหานคร แวดล้อมด้วยอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และสถานศึกษา เป็นสินทรัพย์คุณภาพดีโดยมี บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

จุดเด่นโครงการ

ที่ดิน

เนื้อที่รวมประมาณ

5 ไร่ 2 งาน 2.8 ตารางวา

สิทธิการเช่า

30 ปี

สิ้นสุุดวันที่ 17 มกราคม 2592

พื้นที่ใช้สอยรวม (Gross Floor Area) ของอาคารซันทาวเวอร์วส

122,965 ตร.ม.

พื้นที่ให้เช่าสุทธิ

62,850 ตร.ม.

พื้นที่ค้าปลีกประมาณ

943 ตร.ม.

ลักษณะอาคาร

โครงการซันทาวเวอร์สเป็นโครงการอาคารสำนักงานเกรด B ประกอบด้วย อาคาร A สูง 32 ชั้น อาคาร B สูง 40 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

ทำเลที่ตั้งดีและมีศักยภาพ

ทรัพย์สินตั้งอยู่บนทำเลที่มี ศักยภาพการเติบโตสูงและมีการคมนาคมที่สะดวก

เจ้าของกรรมสิทธิ์

บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด

สถานที่ตั้ง

123 อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อาคารสำนักงานที่ทันสมัยมีการออกแบบสวยงามและมั่นคงแข็งแรง ซึ่งภายในอาคารมีการออกแบบที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองได้ทุกความต้องการของผู้เช่าได้อย่างครบครัน และการเดินทางที่สะดวกสะบาย อีกด้วย

MRT พหลโยธิน

1 กิโลเมตร

MRT จตุจักร

1 กิโลเมตร

BTS หมอชิต

1.5 กิโลเมตร

ทางยกระดับ โทลเวย์

1 กิโลเมตร

สนามบินดอนเมือง

15 กิโลเมตร

คลังภาพ

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

สถานที่ทำงานที่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ในทำเลที่เข้าถึงง่าย