S Prime Growth

ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกท่าน
ที่ไว้วางใจและร่วมลงทุน
ในโครงการที่เติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลสินทรัพย์

อาคารซันทาวเวอร์ส สินทรัพย์คุณภาพบนทำเลจุดเชื่อมต่อธุรกิจแห่งอนาคต ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณกว่า 5 ไร่ ประกอบด้วย อาคาร A สูง 32 ชั้น อาคาร B สูง 40 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น โดยมีพื้นที่ส่วนฐานรากของทั้ง 2 อาคารเชื่อมต่อกัน มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้นประมาณ 118,828 ตารางเมตร ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่สำนักงานให้เช่าสุทธิรวมประมาณ 62,850 ตารางเมตร

โครงการซันทาวเวอร์ส

โครงการซันทาวเวอร์ส เป็นสินทรัพย์คุณภาพซึ่งบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด เข้าลงทุน ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมดเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ ฝั่งเหนือของกรุงเทพมหานคร แวดล้อมด้วยอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และสถานศึกษา

จุดเด่นการลงทุน

ตลาดพื้นที่อาคารสำนักงานมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สิงห์ เอสเตทเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่สำนักงานให้เช่าให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทรัพย์สินตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพการเติบโตสูงและมีการคมนาคมที่สะดวก
อาคารซันทาวเวอร์สเป็นอาคารสำนักงานที่มีคุณภาพมีผู้เช่าจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่ให้ความเชื่อมั่นในอาคารซันทาวเวอร์สมายาวนาน
ทรัพย์สินมีกระแสเงินสดที่มั่นคง และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอดีต

ราคาหลักทรัพย์

SPRIME
ราคาล่าสุด
6.80 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-1.45%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
438,201
NAV
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
10.3712
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
4,633,365,078.06
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.12 (1.17%)

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ดาวน์โหลด