จุดเด่นในการลงทุน


ตลาดพื้นที่อาคารสำนักงานมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สิงห์ เอสเตทเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่สำนักงานให้เช่าให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทรัพย์สินตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพการเติบโตสูงและมีการคมนาคมที่สะดวก
อาคารซันทาวเวอร์สเป็นอาคารสำนักงานที่มีคุณภาพมีผู้เช่าจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่ให้ความเชื่อมั่นในอาคารซันทาวเวอร์สมายาวนาน
ทรัพย์สินมีกระแสเงินสดที่มั่นคง และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอดีต

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ลงทุน

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สม่ำเสมอ

ด้วยนโยบายการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

ด้วยเงินลงทุนไม่มากก็สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทำเลเด่นได้ แม้มีเงินลงทุนที่จำกัด

เพียงมีเงินลงทุนหลักหมื่นก็สามารถซื้อหน่วยทรัสต์ของ SPRIME ได้ เพื่อรับผลตอบแทนจากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ฯเข้าลงทุน

เป็นทางเลือกในการกระจายพอร์ตการลงทุน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นสามัญเพียงอย่างเดียว

ในสภาวะตลาดผันผวน การลงทุนในกองทรัสต์ฯเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าจะมีความผันผวนน้อยกว่าหุ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงให้แก่นักลงทุนได้