บมจ.สิงห์ เอสเตท เปิดตัวทรัสต์ SPRIME


นายนริศ เชยกลิ่น (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)ในฐานะตัวแทนบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด นายเกตุกร เขมธร (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และนายเอกภพ เมฆกัลจาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมเปิดตัวทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท หรือ S Prime Growth Leasehold Real Estate Investment Trust (SPRIME) ที่จะเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานซันทาวเวอร์ส เป็นระยะเวลา 30 ปี วงเงินลงทุนไม่เกิน 5,715 ล้านบาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ.สิงห์ เอสเตท) ที่ตั้งในทำเลใกล้ห้าแยกลาดพร้าว ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญของระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ย่านธุรกิจ แหล่งค้าปลีกและโครงการคอนโดมิเนียมพักอาศัยชั้นนำ