รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ลำดับ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์
จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 90,337,100 20.22
2 สำนักงานประกันสังคม 41,742,900 9.34
3 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 31,490,100 7.05
4 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 22,089,700 4.94
5 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 18,361,000 4.11
6 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,810,400 3.32
7 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,641,300 3.28
8 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 14,070,200 3.15
9 มหาวิทยาลัยมหิดล 13,887,400 3.11
10 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 10,096,000 2.26