SYMBOL:SPRIME
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
6.80 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.05 (-0.73%)
วันก่อนหน้า
6.85
ราคาเปิด
6.85
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
149,300
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,022,410
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.85 - 6.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.00 - 5.50