SYMBOL:SPRIME
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
6.90 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
วันก่อนหน้า
6.90
ราคาเปิด
6.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
69,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.90 - 6.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.00 - 5.60