SYMBOL:SPRIME
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
14.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
วันก่อนหน้า
14.00
ราคาเปิด
14.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
129,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,817,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
14.00 - 14.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
16.07 - 10.55