SYMBOL:SPRIME
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
11.90 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
วันก่อนหน้า
11.90
ราคาเปิด
11.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
709,600
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
8,396,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.90 - 11.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
11.90 - 10.30