SYMBOL:SPRIME
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
14.20 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
วันก่อนหน้า
14.20
ราคาเปิด
14.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
239,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
3,379,480
ช่วงราคาระหว่างวัน
14.20 - 14.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.50 - 10.30