SYMBOL:SPRIME
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
7.20 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.05 (0.70%)
วันก่อนหน้า
7.15
ราคาเปิด
7.35
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
28,260
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.35 - 7.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
12.08 - 6.90