SYMBOL:SPRIME
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
14.10 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.10 (0.71%)
วันก่อนหน้า
14.00
ราคาเปิด
13.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
23,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
324,650
ช่วงราคาระหว่างวัน
14.10 - 13.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
16.30 - 10.30