SYMBOL:SPRIME
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
11.90 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-0.83%)
วันก่อนหน้า
12.00
ราคาเปิด
12.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
192,600
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
2,310,310
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.10 - 11.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
15.67 - 9.44