SYMBOL:SPRIME
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
12.10 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
วันก่อนหน้า
12.10
ราคาเปิด
12.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
538,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
6,518,190
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.10 - 12.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
12.20 - 10.30