SYMBOL:SPRIME
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
15.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.30 (-1.96%)
วันก่อนหน้า
15.30
ราคาเปิด
15.30
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
35,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
538,530
ช่วงราคาระหว่างวัน
15.30 - 15.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
16.30 - 10.30