SYMBOL:SPRIME
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
8.50 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.05 (-0.58%)
วันก่อนหน้า
8.55
ราคาเปิด
8.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
7,720
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.75 - 8.15
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.42 - 6.90