SYMBOL:SPRIME
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
9.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-1.10%)
วันก่อนหน้า
9.10
ราคาเปิด
9.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
425,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
3,823,065
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.00 - 8.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.69 - 8.90