SYMBOL:SPRIME
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
11.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-0.90%)
วันก่อนหน้า
11.10
ราคาเปิด
11.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
27,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.00 - 11.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
15.58 - 9.44