SYMBOL:SPRIME
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
6.05 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.15 (-2.42%)
วันก่อนหน้า
6.20
ราคาเปิด
6.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
420,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
2,534,765
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.20 - 5.95
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.05 - 5.95