SYMBOL:SPRIME
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
12.30 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.70 (-5.38%)
วันก่อนหน้า
13.00
ราคาเปิด
12.80
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
503,900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
6,247,650
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.80 - 12.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
16.07 - 10.15